Tilbygg og fasadeendring Lepsøy

Ferdigstilt 2020

Tilbygg og oppgradering av fasade på eldre enebolig.

Tilbygget er tegnet og byggemeldt av Byggmester Skaatun