Oppgradering av fasade Torkjelsvegen

Ferdigstilt 2019

Etterisolering og oppgradering av fasader på hus fra 70-tallet.