Vi tar fukt på alvor!

På alle eneboliger vi setter opp, benytter vi oss av en rotoravfukter. Denne tørker ut luften på en meget effektiv måte og er ikke så avhengig av temperatur som andre avfuktere kan være. Vi setter igang tørkeprosessen så snart bygget er tett og kontrollerer fuktigheten i konstruksjoner jevnlig. Det isoleres ikke før fuktigheten er på et godkjent nivå.

Jo tørrere huset er, jo bedre sluttresultat.